[1]
Kaldybekov Nurbol, Saduev Ruslan, Shamakhay Saira, Abuov Amrekul, Zhanzhumenov Rustam and Bissenbayeva Zhanat 2020. RATIONALE DISCOURSE OF RELIGION AND KNOWLEDGE: PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 3 (Nov. 2020), 790-795. DOI:https://doi.org/10.48080/jae.v17i3.172.