[1]
Zakirova Diloram Yuldashevna, Nazarova Sayyora Azimjanovna, Musadjanova Gulchekhra Abdumanapovna, Sadirova Dinara Sadikovna, Djumaniyazova Malokhat, Suyerova Nursuluv Xusanovna 2021. COMMUNICATIVE TECHNIQUES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 18, 7 (Apr. 2021), 1897-1903.