(1)
Zakirova Diloram Yuldashevna, Nazarova Sayyora Azimjanovna, Musadjanova Gulchekhra Abdumanapovna, Sadirova Dinara Sadikovna, Djumaniyazova Malokhat, Suyerova Nursuluv Xusanovna. COMMUNICATIVE TECHNIQUES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. J Arch.Egyptol 2021, 18, 1897-1903.