Kaldybekov Nurbol, Saduev Ruslan, Shamakhay Saira, Abuov Amrekul, Zhanzhumenov Rustam, and Bissenbayeva Zhanat. 2020. “RATIONALE DISCOURSE OF RELIGION AND KNOWLEDGE: PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM”. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 17 (3):790-95. https://doi.org/10.48080/jae.v17i3.172.