[1]
KandhalYazhini P, Gayatri Devi R, and Jothi priya.A, “EFFECT OF LAVENDER OIL ON SLEEP APNOEA”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 7, pp. 1997-2002, Nov. 2020.