[1]
Seitkaziyev Ruslan, Zhuzey Myrzakhmet, Smankulova Zhanat, Abdugulova Baglan, Kassymov Madiyar, and Bissenbayeva Zhanat, “MODERN TRENDS OF SCHOOL HISTORICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 3, pp. 781-789, Nov. 2020.