[1]
Kaldybekov Nurbol, Saduev Ruslan, Shamakhay Saira, Abuov Amrekul, Zhanzhumenov Rustam, and Bissenbayeva Zhanat, “RATIONALE DISCOURSE OF RELIGION AND KNOWLEDGE: PREVENTION OF RELIGIOUS EXTREMISM”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 3, pp. 790-795, Nov. 2020.