[1]
Zakirova Diloram Yuldashevna, Nazarova Sayyora Azimjanovna, Musadjanova Gulchekhra Abdumanapovna, Sadirova Dinara Sadikovna, Djumaniyazova Malokhat, Suyerova Nursuluv Xusanovna, “COMMUNICATIVE TECHNIQUES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE.”, J Arch.Egyptol, vol. 18, no. 7, pp. 1897-1903, Apr. 2021.